?????-??-????-??????

شاید شما هم جز آن دسته از افرادی باشید که به دنبال اخذ اقامت آلمان از طریق ازدواج هستید.برای کسب اطلاعات لازم در این مورد کافیست این مطلب را دنبال کنید.

مهاجرت به آلمان از طریق ازدواجو به دنبال آن اخذ تابعیت این کشور یعنی اخذ ویزای ازدواج به هر فردی که با یکتبعه آلمانیازدواج کند.

شرایط اخذ ویزای ازدواج

  • فرد متقاضی باید دارای مدرک زبان آلمانی A1 باشد.
  • ازدواج متقاضی با فرد آلمانی باید ثبت گردیده باشد.
  • فرد آلمانی (چه مرد و چه زن) باید بتواند ثابت کند که درآمد کافی جهت تامین هزینه های زندگییک زوج در آلمان را دارد.

تذکر: ثبت ازدواج میتواند در ایران، آلمان و یا حتی غیابی باشد.

مزایای ویزای ازدواج آلمان

  • هزینه پایین
  • اجازه کار تمام وقت به متقاضی
  • برخورداری از حقوق شهروندی اتحادیه اروپا
  • اخذ تابعیت آلمان پس از گذشت هشت سال

تذکر: متقاضی ملزم است در ۱۸ ماه ابتدایی ازدواج حتما در کشور آلمان زندگی کند.