فرم ارزیابی وضعیت متقاضیان

داوطلب گرامی؛ فرم اطلاعات فردی ، تحصیلی و مالی زیر به منظور راهنمایی و ارائه مشاوره دقیق شما جهت تحصیل در آلمان، اتریش، ایتالیا ، فنلاند ، کانادا ، آمریکا و انگلیس طراحی شده است. بنابراین خواشمند است به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید تا بتوانیم شمارا در امر اخذ پذیرش تحصیلی به بهترین شکل راهنمایی نماییم.