سمینار مهاجرت به ایتالیا از طریق تحصیل

سمینار مهاجرت به ایتالیا از طریق تحصیل در روز پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ با حضور مشاور ارشد دپارتمان ایتالیای موسسه، سرکار خانم مهناز اکبری در موسسه حقوقی و بین‌المللی پارسا برگزار شد. گزارش تصویری تهیه شده از سمینار مهاجرت به ایتالیا از طریق تحصیل به زودی در سایت قرار داده می‌شود.

برای ثبت نام و حضور در این سمینار کافیست فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.

سمینار تحصیل در ایتالیا خرداد ۱۳۹۸

این سمینار در ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ با حضور مشاور ارشد دپارتمان  ایتالیای موسسه حقوقی و بین المللی پارسا سرکار خانم مهناز اکبری برگزار شد. در این سمینار سرکار خانم اکبری روش‌های مهاجرت به ایتالیا از طریق تحصیل در دانشگاه‌های ایتالیا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را برای حضار توضیح دادند. همچنین در پایان سمینار پاسخگوی سوالات عزیزان شرکت‌کننده در سمینار بودند.

سمینار ایتالیا در سال ۱۳۹۷

این سمینار در ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۷ با حضور مشاور ارشد دپارتمان ایتالیا سرکار خانم دکتر مهناز اکبری برگزار شد. در این سمینار خانم دکتر اکبری در مورد راه‌های مهاجرت به ایتالیا از طریق تحصیل و کار مطالبی را ارائه دادند و در پایان سمینار، پاسخگوی سوالات عزیزان شرکت‌کننده در جلسه بودند.