رانندگی در قبرس
توجه داشته باشید که رانندگی در قبرس از سمت چپ خیابان می باشد .بنابراین درتمام وسایل نقلیه سیستم رانندگی در سمت راست تعبیه شده است.
جاده های مسطح و صاف قبرس تحت استانداردهای بین المللی ساخته شده وشهرها و دهکده ها را به یکدیگر مرتبط می کنند. اتوبانهای چهار خطه , پایتخت قبرس , نیکوزیا را به شهرهای ساحلی لیماسول , لارناکا , پافوس و آیناپا متصل می کنند.
جاده های فرعی و جنگلی نیز راههای ارتباطی مناسبی میباشند که خصوصا در فصل سردسال اقدامات ویژه ای در آنها انجام مشود.
گردشگرانی که مایلند وسیله نقلیه خود را همراه خود به قبرس بیاورند می توانند این کار را انجام دهند و باید پروانه خروج معتبرتا ۳ ماه از کشور مطبوع خود دریافت کنند. اعتبار این پروانه توسط اداره گمرک قبرس قابل تمدید است.

استفاده از هندز فری اجباری است
راننده به هنگام رانندگی باید از هر دو دست خود استفاده کند و استفاده از موبایل در زمان رانندگی بدون هندز فری ممنوع است.

گواهی نامه رانندگی
گردشگران در قبرس می توانند با استفاده از گواهی نامه بین المللی معتبر یا گواهی نامه ملی کشور خود در قبرس رانندگی کنند.

بیمه خودرو
قبرس به عضویت سیستم کارت سبز درآمده است و موافقت نامه آن را با جامعه اقتصادی اروپا و سویس در ۷ اوت ۱۹۷۷ امضا کرده است. ( به غیر از کشورهای ترکیه , مراکش , تونس و عراق)

بنزین
سوخت وسایل نقلیه وبنزین در جایگاههای سوخت عرضه می گردد.( در واحد لیتر )

تسهیلات پارکینگ
پارکینگ ها ( عمومی و خصوصی ) در مراکز شهرها وجود دارند و برای هر نصف روز یک پوند قبرس هزینه دارند.
پارکومترها هم در مراکز شهرها وجود دارند که برای هر ساعت ۲۰ سنت هزینه دارند. پارکومترها درتعطیلات عمومی , یک شنبه ها و بعد ازظهرهای شنبه کار نمی کنند.

توجه
رانندگی در صورت مصرف مشروبات الکلی ممنوع می باشد.

مراحل ومقررات ورود به قبرس برای دانشجویان خارجی جهت تحصیل در دانشگاهها

اداره مهاجرت مرجع موثقی در قبرس است که می تواند اجازه ورود و اجازه اقامت برای دانشجویان خارجی را صادر نماید.

اجازه اقامت تحصیلی (مقطع پیش دانشگاهی) برای نحصیل در موسسات خصوصی که نوسط وزارت فرهنگ و آموزش قبرس به ثبت رسیده باشند معتبر می باشد.

اجازه اقامت تحصیلی (مقطع دبستان و دبیرستان) برای تحصیل در موسساتی که برای مقطع دبستان و دبیرستان به ثبت رسیده باشند معتبر می باشد.

فرمهای درخواست باید توسط موسسات آموزشی معتبر به اداره مهاجرت ارائه گردد.

ارائه واحدهای درسی به اتباع خارجی منوط به سالهای تحصیلی آنها و مطابق با مقررات وزارت فرهنگ و آموزش تعیین میگردد.

ورود دانشجویان خارجی به قبرس , اقامت و آموزشهای حرفه ای آنها در صلاحیت مامور اداره مهاجرت است. هر دانشجو باید اجازه مربوطه را که توسط مامور اداره مهاجرت صادر گردیده است دارا باشد. اجازه مربوطه تنها برای همان موسسه آموزشی مشخص, صادر می گردد و در صورت تغییر مکان آموزشی دانشجو باید اجازه اقامت جدید دریافت نماید.

علاوه بر این , دانشجویان لیست انتظار که هنوز اجازه اقامت دریافت نکرده اند در زمان ورود به قبرس باید ۳۰۰۰ دلار آمریکا به همراه داشته باشند. معمولا به اعضای خانواده آنها در طول تحصیل اجازه اقامت در قبرس داده نمی شود.

ادامه تحصیل اختیاری است و منوط به برنامه های آکادمیک وطرحهای آموزشی تایید شده وزارت فرهنگ و آموزش می باشد.

تملک داراییهای غیرمنقول برای اتباع خارجی
اتباع خارجی که مایلند درقبرس ملکی خریداری نمایند می بایست از طریق سفارت مدارک ذیل را برای بررسی به وزارت شور ارسال نمایند

• نقشه ساختمان .
• رونوشت قباله (بنچاق) ملکیت .
• رونوشت اجازه ساخت خانه / واحدهای آپارتمانی به منظور توسعه مناطق مسکونی. اگر عنوان مالکیت مجزا برای ساخت خانه یا هریک از واحدهای آپارتمانی صادر شده است متقاضی نیازی به ارائه رونوشت اجازه ساخت ندارد. برای زمینهای منقسم از زمین مادر, متقاضی ملزم به ارائه اجازه تفکیک زمین می باشد.
• رونوشت سند فروش .
• ارائه نمای ساختمان یا آپارتمان . خانه های بسیار قدیمی مستثنا می باشند. به منظور تفکیک زمین , نقشه تفکیکی ساختمان میباست ارائه گردد. در مناطق طرح توسعه , نقشه ارائه شده باید موقعیت خانه را در کل ساختمان نشان دهد.
• ارائه متراژ زمین درخواستی به متر مربع.
• رونوشت تمام صفحات گذرنامه متقاضی و همسر که شامل صفحاتی که دارای عکس و همچنین تاریخ ورود و خروج از قبرس می باشد.
• ارائه مدرک ازدواج متقاضی ، گواهی تایید شده سفارت مربوطه در صورت همنام نبودن زوج ( استفاده همسر از نام فامیل دیگر) و یا در صورت قید نشدن نام شوهردرگذرنامه همسر.
رونوشت برگ اقامت یا اجازه کار برای افراد مقیم قبرس

COMMفرم تکمیل شده تقاضای شماره ۱۴۵
که فقط در وزارت کشور موجود می باشد.
تلفن: ۰۰۳۵۷۲۲۸۰۴۱۱۲ و ۸۰۴۱۱۱
email : dlslic@cytanet.com.cy

• اگرمتقاضی یک شرکت است , رونوشت مدارک مالکیت شرکت بهمراه اطلاعات مورد نیاز مکتوب در زمینه نوع فعالیت شرکت در قبرس , نعداد کارکنان (قبرسی و خارجی ) و لیست بیمه میبایست ارائه گردد.
تملک داراییهای غیرمنقول برای اتباع خارجی

مواد مخدر و روان گردان
طبق قوانین قبرس استفاده , ورود وهمراه داشتن هرگونه مواد مخدر و روان گردان غیر قانونی و ممنوع می باشد .