تضمیـن درمان در سـوئـد گاهی اوقات افراد باید مدتی طولانی برای درمان انتظار بکشند. برای این که بیمــاران احتیـاج نداشتـه باشنـد مـدت زیادی انتظار بکشند چیزی به نام تضمین درمان وجود دارد. تضمین درمان در قانون مربوط به تندرستی و درمان قید شده و بدین معنی است که کار درمان شما باید در یک مدت از پیش معین شده، آغاز گردد. درمان اولیه – اگر بخواهید با درمانـگاه تماس بگیرید بایستی همان روز تماس برقرار شود...

در مدارس سوئد صحبت زیادی درباره دموکراسی میشود. یکی از اهداف مـدارس این است که دانش آموزان امروز به بزرگسـالانی تبدیل شونـد که فردا مسئولیت می پذیرند و در ساختن جامعه سهیم هستند. آنـان بایـد بیاموزند که چگونه در یک جامعــه آزاد زندگی کنند و از حقوق و وظایف خود مطلع باشـند. از همین رو تحصیـلات آنان شـامل تکالیف و تمریناتی اسـت که با آنها دانش آموزان اصول دمکراسـی را تجربه می کنند. مدرسـه در زمان...

هزینه صدور گذرنامه در سال ۹۸ + مدارک لازم برای پاسپورت افراد قبل از هرچیزی باید بدانند که حضور شخص متقاضی (صاحب گذرنامه) با هر سنی در مراکز پلیس +۱۰ الزامی است. متقاضیان ابتدا باید نسبت به تهیه فرم و شناسه گذرنامه از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند. هزینه اخذ شناسه ۱۰۰۰ تومان است. سپس متقاضیان از طریق دستگاه کارتخوان مبالغ ۳ هزار و ۷۵۰ تومان و ۱۰۰ هزار تومان را پرداخت می‌کنند...

معرفی دانشگاه آلبرتا University of Alberta دانشگاه آلبرتا در شهر ادمونتون مرکز استان آلبرتا در غرب کانادا واقع شده است. دانشگاه آلبرتا در بین تمامی دانشگاه های جهان در جایگاه 113 ام قرار دارد. [aparat id="t94qK" width="600"] حدود 40000 دانشجو از 156 کشور جهان در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که 80 درصد آنان در مقطع کارشناسی و 20 درصد انها در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر تحصیل می کنند. بیش...

آزادی انتخاب مذهب سوئـد از سـال ۱۹۵۱ آزادی مـذهـب داشتـه اسـت. آزادی مذهـب به این معنی است که همه حــق دارند هر مذهب یا باوری را که مـی خـواهـند، انتخــاب کنند. آزادی مذهب یکی از مهم ترین آزادی ها در قانـون اساسی سـوئـد محسـوب می شود. در بسیـاری از قراردادهــای بـین المللـی، برای نمـونـه اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و پیمان نامه حقوق کودک سازمـان مـلل، اطـلاعـات در مــورد آزادی مذهـب وج...