اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و مردان سوئدی لایحه اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی سرانجام پس از طی مراحل گوناگون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بدین ترتیب این دسته از بانوان خواهند توانست برای فرزندان خود شناسنامه و گذرنامه ایرانی دریافت کنند و در نتیجه افرادی که به این ترتیب به تابعیت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می­ش...