افزایش تعداد دعوتنامه ها در سال 2018، برنامه سه سال آینده دولت کانادا برای پذیرش مهاجران اعلام شد که طبق این برنامه، تا سال 2021، بیش از یک میلیون مهاجر برای ورود به کانادا، پذیرفته خواهند شد. این برنامه، بزرگترین برنامه مهاجرتی در تاریخ کانادا است. افزایش سهم برنامه های انتخاب استانی استان های کانادا، برنامه های مهاجرتی خاص خود را با نام اختصاری PNPs دنبال می کنند. این برنامه ها،...