شاید شما هم جز آن دسته از افرادی باشید که به دنبال اخذ اقامت آلمان از طریق ازدواج هستید.برای کسب اطلاعات لازم در این مورد کافیست این مطلب را دنبال کنید. مهاجرت به آلمان از طریق ازدواجو به دنبال آن اخذ تابعیت این کشور یعنی اخذ ویزای ازدواج به هر فردی که با یکتبعه آلمانیازدواج کند. شرایط اخذ ویزای ازدواج فرد متقاضی باید دارای مدرک زبان آلمانی A1 باشد. ازدواج متقاضی با فرد آلمانی باید ثبت...