لیست دانشگاه های کانادا

قصد ادامه تحصیل در کانادا را دارید؟ آیا میدانید کدام دانشگاه‌های کانادا مورد تایید وزارت علوم ایران میباشند؟ برای ادامه تحصیل در کانادا و شناخت دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم ایران، این مطلب را بخوانید. لیست دانشگاه های کانادا موردتایید وزارت علوم برای دانشجویانی که بعد از سپتامبر 2020شروع به تحصیل می نمایند: گروه  الف (ممتاز) Dalhousie University Laval University McGill ...