مهندسی صنایع در کانادا مهندسی صنایع چیست؟ مهندسی صنایع در واقع به دنبال بهینه کردن سازمان، شرکت، کارخانه و یا حتی در سطوح کلان تر کشوری است، یعنی به دنبال کاهش و بهبود هزینه، اتلاف زمان، انرژی، زمان مفید نیروی کار، پول، مواد اولیه مصرفی، زمان استفاده از ماشین آلات، نیروی کار و سایر مواردی که کاهش و یا بهبود آن به افزایش سود آوری کمک خواهد کرد، می باشد. [aparat id="GFghu" width="600"] انواع گرا...