حداقل درآمد لازم برای زندگی در کانادا چقدر است؟ حداقل درآمد لازم برای زندگی بدین معنا است که شما چه مقدار پول برای گذران زندگی خود نیاز دارید. برای محاسبه این پول یک خانواده 4 نفره که والدین به صورت تمام وقت کار می کنند با هزینه های زندگی از جمله حمل و نقل، غذا، مسکن و سایر هزینه های زندگی در نظر گرفته می شود. حداقل درآمد لازم برای زندگی در کانادا در استان ها و قلمرو های مختلف متفاوت است. برای ...