پاسخ به سوالات مهم در خصوص مالیات در کانادا بسیاری از امکانات و مزایایی که کشور کانادا از آن برخوردار است از طریق مالیات پرداختی مردم تأمین می شود. مالیات در کانادا صرف مردم، جاده ها ، مدارس ، مراقبت های بهداشتی ، تأمین اجتماعی ، ایمنی عمومی و خدمات مهاجرتی می شود. ثبت اولین اظهارنامه مالیاتی شما گامی مهم در زندگی جدید شما در کانادا است. اطلاعات زیادی درمورد افراد و ساکنین جدید در کانادا وجود دا...