برای واجد شرایط بودن شهروند کانادایی ، باید: اقامت دائم داشته باشید. از ۵ سال گذشته ۳ سال در کانادا زندگی کرده باشید. مالیات خود را پرداخت کرده باشید (درصورت لزوم) نشان دهید که چقدر کانادا را می شناسید مهارت های زبان خود را ثابت کنید. برخی از شرایط لازم برای خردسالان (زیر ۱۸ سال) متفاوت است. اگر در نیروهای مسلح کانادا یا با آنها خدمت کرده باشید ، ممکن است بتوانید از طریق یک روند سریعت...