وقتی از اینترنت، تلفنی یا از یک فروشنده خارج از فروشگاه خرید می کنید 14 روز وقت دارید که از خرید خود پشیمان شوید. در اینگونه موارد قانون قرارداد از راه دور و خارج از فروشگاه صدق می کند. قراداد از راه دور وقتی بصورت سفارش پستی، از برنامه فروش تلویزیونی، از اینترنت یا یک فروشنده تلفنی خرید می کنید خرید شما از راه دور است. یعنی "رو در رو" خرید نکرده‌اید. این قانون در مواردی که شما خودتان ب...