پاسخ به سوالات مهم در خصوص مالیات در کانادا بسیاری از امکانات و مزایایی که کشور کانادا از آن برخوردار است از طریق مالیات پرداختی مردم تأمین می شود. مالیات در کانادا صرف مردم، جاده ها ، مدارس ، مراقبت های بهداشتی ، تأمین اجتماعی ، ایمنی عمومی و خدمات مهاجرتی می شود. ثبت اولین اظهارنامه مالیاتی شما گامی مهم در زندگی جدید شما در کانادا است. اطلاعات زیادی درمورد افراد و ساکنین جدید در کانادا وجود دا...

مالیات هزینه ای برای پرداخت مخارج همگانی است. ما بابت درآمد، و بابت کالاها و خدمات مالیات پرداخت می کنیم. مالیات بر درآمد به دولت، کمون و شورای بهداری استان پرداخت می شود. چرا مالیات پرداخت می کنید؟ ما با هم  برای ایجاد یک جامعه بهتر مالیات پرداخت می کنیم. ایده اولیه برای اخذ مالیات آنست که همه مردم از کمک و امکانات مشابه برخوردار شوند. مردم در سوئد در مقایسه با سایر کشورها مالیات بس...