درباره ی رشته ی مهندسی عمران در کانادا مهندسی عمران در کانادا یکی از شاخه های مهندسی است که با طراحی، ساخت و نگهداری سازه های طبیعی و مصنوعی همانند ساخت های شهری و صنعتی سر و کار دارد. این رشته بعد از مهندسی جنگ قدیمی ترین رشته در نظام مهندسی محسوب می شود و در همه ی جوامع به چشم می خورد. مهندسی عمران دانش ریاضیات، فیزیک، مدیریت پروژه، معماری و طراحی را با همدیگر ادغام می کند. [aparat id="gF9cq"...