کسی که این سوال رو در ذهن خودش میپرسد که مردم چگونه بدون گوشی های هوشمند زندگی میکنند، قطعا به نقش مهمی که اپلیکیشن های موبایل در زندگی دارند، واقف است. از آنجایی که کانادایی ها گوشی های هوشمند خود را به اندازه Canada Goose  دوست دارند، در این مقاله، 5 اپلیکیشن را معرفی کرده ایم که برای زندگی در کانادا حتما به آن ها احتیاج خواهید داشت. Transit App یه سفر ساده در شهر، امکان دارد بیشتر...