وزیر مهاجرت استان کبک اعلام کرده است اصلاحات و تغییر در قوانین برنامه تجربه کبک (PEQ) شامل دانشجویان خارجی و کارگران موقت که پیش از 1  نوامبر در کبک بودند، نخواهد شد. این عقب نشینی یک روز پس از آن صورت گرفت که احزاب مخالف، گروه های دانشجویی، کارگران خارجی و دانشجویان بین المللی در مجمع ملی کبک جمع شدند و از وزیر خواستند که “کمی انسانیت” نشان دهد . برنامهPEQ به فارغ التحصیلان واجد شرایط موسسات ...