شهرهای کانادا براساس Global Liveability Index  ، مبتنی بر ثبات ، فرهنگ ، مراقبت های بهداشتی ، زیرساخت ها و آموزش و پرورش رتبه های بالایی را کسب کرده اند. براساس Global Liveability Index ، کلگری به عنوان پنجمین شهر  از 140 شهری که در این رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفته اند، انتخاب شده است.   ونکوور و تورنتو با حفظ جایگاه سال پیشین خود، به ترتیب در رتبه های ششم و هفتم قرار گرفتند. بهت...

  افزایش تعداد دعوتنامه ها در سال 2018، برنامه سه سال آینده دولت کانادا برای پذیرش مهاجران اعلام شد که طبق این برنامه، تا سال 2021، بیش از یک میلیون مهاجر برای ورود به کانادا، پذیرفته خواهند شد. این برنامه، بزرگترین برنامه مهاجرتی در تاریخ کانادا است. افزایش سهم برنامه های انتخاب استانی استان های کانادا، برنامه های مهاجرتی خاص خود را با نام اختصاری PNPs دنبال می کنند. این برنامه ها،...