در این مقاله میخواهیم به صورت کاملا ساده و عاری از هر گونه لغت سوئدی در خصوص باز کردن حساب بانکی در سوئد بدون پاسپورت توضیح دهیم. فرض بر این گذاشتیم که شخص اجازه کارد دارد. برای باز کردن حساب بانکی مدارک زیر مورد نیاز است: ۱-اجازه اقامت ( ال ام کارت ) ۲-اجازه کار (شماره روی کارت اداره مهاجرت) ۳-قرار داد کاری یا برگه ثبت شرکت ۴-مدارک برابر اصل شده که هویتتان را با آن نزد اداره مهاجرت...

قوانینی که در ماه ژوئیه در سوئد به اجرا در خواهند آمد: ۱- تمدید اجازه‌ی اقامت موقت تا سال ۲۰۲۱ ۲- افزایش امکان پیوند خانوادگی برای کسانی که مطابق قانون ژنو پناهجو شناخته نمی‌شوند اما نیاز به محافظت دارند ۳- دادن اجازه‌ی اقامت دائم در برخی موارد به کسانی که در سوئد متولد شده‌اند و یا بطور رسمی فاقد کشور و سرزمینی هستند ۴- رایگان شدن آزمایش سرطان دهانه‌ی رحم برای تمام زنان ۵- امکان دس...