وزیر مهاجرت استان کبک اعلام کرده است اصلاحات و تغییر در قوانین برنامه تجربه کبک (PEQ) شامل دانشجویان خارجی و کارگران موقت که پیش از 1  نوامبر در کبک بودند، نخواهد شد. این عقب نشینی یک روز پس از آن صورت گرفت که احزاب مخالف، گروه های دانشجویی، کارگران خارجی و دانشجویان بین المللی در مجمع ملی کبک جمع شدند و از وزیر خواستند که “کمی انسانیت” نشان دهد . برنامهPEQ به فارغ التحصیلان واجد شرایط موسسات ...

کبک برای اولین بار، در حداقل 40 سال گذشته، کمترین نرخ بیکاری در کانادا را به خود اختصاص داد. مرکز آمار کانادا گزارش داد که ماه گذشته تقریباً 20،000 شغل جدید (0.5٪ +) در کبک ایجاد شده است. این افزایش شغل باعث شده است تا نرخ بیکاری از 4.9٪ به 4.7٪ برسد و  نه تنها پایین ترین نرخ بیکاری کبک را – از زمانی که شروع به جمع آوری داده های قابل مقایسه در سال 1976 شده است-، بلکه پایین ترین  نرخ بیکاری بین ا...